LUFT

a Blast Arkitekter

En totalrenovering och ombyggnad av en etagelägenhet från tidigt nittiotal.

Som ingång i projektet har vi tänkt oss lägenheten som ett stort hotellrum. En exklusiv miljö som samtidigt både är avskalad och välkomnade. Materialpaletten går i mjuka  ljusa toner.

a Blast Arkitekter a Blast Arkitekter
a Blast Arkitekter