OM

a Blast är ett arkitektkontor som har ett stort engagemang för både små och stora projekt. Vi ser möjligheter till förädling i det ofunktionella och intresserar oss för hur det vackra kan lyftas fram ur något som kan anses fult eller alldagligt.
Vi skapar finurliga rumsupplevelser där både materialen som vi omger oss med och funktionen får betydelse.

a Blast drivs sedan 2010 av Linnéa Holmberg, arkitekt SAR/MSA.
Linnea Holmberg har en magisterexamen i arkitektur och har studerat vid KTH,
 Chalmers och Tu Delft i Holland och har även studerat mode på
 Konstakademin i Reykjavik. I dag är har hon en lärartjänst på KTH arkitekturskola.

Linnéa har tidigare arbetat hos ett flertal arkitektkontor bland annat BSK Arkitekter och Jordens Arkitekter och har erfarenhet av allt från stadsplanering, privata bostäder till butiksinredningar.

Linnéa_Holmberg_Arkitekt