PERMANENT

a Blast Arkitekter har tillsammans med Society arkitektkontor vunnit andra pris i den öppna arkitekttävlingen Svampens arvtagare Ny högreservoar i Örebro
Utdrag ur juryutlåtandet

”Permanent” är beständig och trygg i sin utformning, ett genomarbetat förslag som sakligt svarar på de  festa av tävlingsprogrammets frågor. Det består främst av en tydlig volym i ljus vågformad betong som utgör klimatskydd. Volymen står som en sluten solitär på en tung bas i form av ett landskap uppbyggt av terrasserande gabionmurar. Vattenreservoaren framstår som avskild från det omgivande landskapet och den eleganta volymen utstrålar ointaglig säkerhet. I behandlingen av materialet betong och i sin kulör visar förslaget ett tydligt släktskap med Svampen”

“Närmare betraktat är klimatskyddet i sig en elegant volym, träffsäker i sin behandling av ytskiktet i formgjuten betong, som ges en nästintill textil yta och en ljus kulör med hjälp av titanoxid. Helheten är sakligt stram, med detaljeringsnivå och volymen i sig är smakfull i sin monumentalitet. Förslagsställarna pekar med säker hand på allvaret i uppgiften av att skydda vattnet och erbjuderett seriöst svar på frågan om skydd och säkerhet”

SaveSave