ROBUST

Robust är ett koncept för en serie typförskolor i massivträ. Genom hög kvalitet i design och utförande utmanar de det nuvarande utbudet av typförskolor. Robust består av prefabricerade byggnadsmoduler som sätts samman i en rad typkombinationer anpassade efter olika behov av storlek och plats.

Robust är initierat av a Blast och Pang arkitekter, två arkitektkontor med bas i Stockholm och med ett gemensamt intresse för hållbar design och industriell produktion.

a Blast Arkitekter a Blast Arkitekter a Blast Arkitekter Robust_forskola_ablast_arkitekter_04

En stor andel av de förskolor som byggs idag utgörs av typförskolor. Behovet av nya förskolor uppstår ofta plötsligt medan processen att bygga är långsam. Typförskolor är en snabb lösning och ett alternativ till projektspecifika byggen. Ofta uppförs de som tillfälliga byggnader för att täcka akuta lokalbehov men blir permanenta över tid. I nuläget finns ett flertal tillverkare av typförskolor i Sverige. Deras produkter uppfyller funktionen men har stora brister på det rumsliga, byggnadstekniska och urbana planet. De byggs ofta med lätta stommar, billiga ytskikt, saknar uterum och en relation till omgivningen. Robust erbjuder ett alternativ i hög kvalitet som bidrar till ett hållbart byggande och samhälle.

För mer information är ni välkomna att kontakta oss.