VILLAN

a Blast Arkitekter

Detta är de första skisserna på ett av våra pågående projekt, en stor ombyggnad av en villa ursprungligen från 1940-talet.

Här har ljuset, rörelsen och villans ursprung fått stå i fokus för ombyggnaden.

Den nuvarande planlösningen är smått labyrintiskt och mörk. Vi har sökt tydligare och mer optimala rumsrelationer där ljuset får flera dimensioner i den nya planlösningen.